Thursday, 23 July 2015

[Lyrics] R2Bees – M’akoma (Prod. by Kaywa)
INTRO

[Mugeez:]
Highly spiritual!

R2Beeeeess..


Sɛbe ɔkwasea ani te a na agorɔ agu oo agya ee

Me dɔ yi nsaaeɛ nso m’abrɛ mu oo ɛna ee

ɔkwasea ani te a na agorɔ agu oo ɛna ee

ɔdɔ yi nsaaeɛ nso m’abrɛ mu oo agya ee

ɛnnɛ me na me nie, kanee me kasa a w’aso nie

Na afei deɛ ɛbaa no sɛn ni?

Akomaa fitaa nyinaa n’ahye dworogɛɛ ee?

ɛnnɛ me na me nie, kanee me kasa a w’aso nie

Na afei deɛ ɛbaa no sɛn ni?

Akomaa fitaa nyinaa n’ahye dworogɛɛ ee?

ɔkwasea ani te a na agorɔ agu oo agya ee

Me se m’akoma a wo tetee m’abrɛ mu oo ɛna ee

Sɛbe ɔkwasea ani te a na agorɔ agu oo ɛna ee

ɔdɔ kɔ nea ɔdɔ wɔ, nso ɔdɔ de ɔdɔ kɔɔɔ, agya ee


Mpɛnmpɛn so a me ne w’aduru yi, na nka obiaa ntumi ntete yɛn ntam

Seisei hwɛ nea Nimo de ayɛ me ntoma ee

Uhuh!, I know say your loving dey fade away

Wey I no get nothing else to say

And if you love me for real e go show for your eyes, e go show for your eye ee

ɔkwasea ani te a na agorɔ agu oo Agya ee

Me dɔ yi nsaaeɛ nso m’abrɛ mu oo ɛna ee

Sɛbe ɔkwasea ani te a na agorɔ agu oo ɛna ee

ɔdɔ kɔ nea ɔdɔ wɔ, nso ɔdɔ de ɔdɔ kɔɔɔ Agya ee


[Paedae:]
Cecilia, oh me dɔfo pa

Nansa yi me ka a na wɔaka

Kanee no da na w’ada

ɔsɛ me kɛtɛ pa, me frɛ na a na w’aba

Nsɛm pii na hyehyɛ wo tirim

Seisei wo hu me koraa wo ntumi nhwɛ m’anim

Daa w’akata w’ani ɛbɔ me ‘kimizim’

Kwasea ani te a na agorɔ agu ooooo

M’abrɛ agu oo oo ee

Asɛm bɛba dabi, to wo bo ase oo oo

Me bɔ wo pɔ


ɛnnɛ me na me nie, kanee me kasa a w’aso nie

Na afei deɛ ɛbaa no sɛn ni?

Akomaa fitaa nyinaa n’ahye dworogɛɛ ee?


ɛnnɛ me na me nie, kanee me kasa a w’aso nie

Na afei deɛ ɛbaa no sɛn ni?

Akomaa fitaa nyinaa n’ahye dworogɛɛ ee?


ɔkwasea ani te a na agorɔ agu oo agya ee

Medɔ yi nsaaeɛ nso m’abrɛ mu oo ɛna ee

ɔkwasea ani te a na agorɔ agu oo ɛna ee

ɔdɔ yi nsaaeɛ nso m’abrɛ mu oo agya ee


Sɛbe ɔkwasea ani te a na agorɔ agu oo agya ee

Me se m’akoma a wo tetee m’abrɛ mu oo ɛna ee


ɔkwasea ani te a na agorɔ agu oo ɛna ee

ɔdɔ kɔ nea ɔdɔ wɔ, nso ɔdɔ de ɔdɔ kɔ, agyeiii


Kay Kay Kaywa!


No comments:

Post a Comment